ورود به سامانه


سامانه رای گیری کانون دانش آموختگان نیکان

  • شما می توانید از طریق شماره تلفن همراه خود وارد سامانه شود. پس از ورود شماره تلفن همراه کد ورود به سامانه برای شما پیامک خواهد شد.
  • به علت قوانین ارسال پیامک از ساعت ۱۲ شب الی ۷ صبح امکان ارسال پیامک نمی باشد.


  • شما می توانید از طریق آدرس ایمیل خود وارد سامانه شود. پس از ورود آدرس ایمیل لینک ورود به سامانه برای شما ارسال خواهد شد.
© 2018 All rights reserved | Powered by : Tasvirnet.com